Focus en tunnelvisie

Geef toe; wat was het eerste waar u aan dacht, toen u de titel van dit blog zag? Precies… een ijsbeer. En ik had nog zó gezegd dat u dat niet moest doen! U bent misschien zelfs al vaker in dit trucje van uw brein getrapt (en u had zich toen ook nog voorgenomen dat nooit weer opnieuw te doen, natuurlijk!)? Het brein snapt het woord niet helemaal niet. Geeft niet hoor, u kunt daar niets aan doen en we hebben er allemaal mee te maken; we noemen het focus, of tunnelvisie. Focus en tunnelvisie; eigenlijk hetzelfde, maar het effect is heel anders. De opbrengst van bewuste focus is geweldig als het positieve effect ontstaat dat zich voordoet als we ons ergens op concentreren, we (al) onze energie daarin steken, als we al onze aandacht op 1 ding richten, als iets bezit neemt van ons denken en als dat allemaal oplevert wat we graag wilden. Tunnelvisie echter, is een eenzijdige concentratie ergens op, die ons weerhoudt van zien wat er buiten de tunnel allemaal te koop is. Soms wil je focus, en dan is het fantastisch als dat lukt, maar soms focus je automatisch op iets waar je nu juist niet op wilde focussen, of levert de focus je niets op. Je zit vast. Je zou buiten de tunnel willen kijken, moeten kijken wellicht zelfs, maar wat je ook doet; het lukt niet. Denk vooral niet aan een ijsbeer… een grote dikke ijsbeer welteverstaan, in een veel te krappe tunnel.

Financiële problemen; ( ijs)beren op de weg

Mensen, uw werknemers wellicht, met financiële problemen hebben dag in dag uit, van minuut tot minuut te maken met die opdringerige ijsbeer. Onze hersenen kunnen slechts een beperkt aantal bewerkingen tegelijkertijd aan; dat is onze bandbreedte. Bandbreedte bepaalt ons vermogen om aandacht op te brengen, goede beslissingen te nemen, vast te houden aan onze plannen, verleidingen te weerstaan, kortom; ons vermogen om buiten de tunnel te zien. Financiële problemen (het ervaren van een probleem door een tekort aan geld) leiden tot een directe vermindering van deze bandbreedte. Als gevolg daarvan dalen de cognitieve capaciteiten én het vermogen om de aandacht ergens anders op te richten, een handeling in gang te zetten, een intuïtieve reactie te onderdrukken of weerstand te bieden aan een impuls. Anders gezegd; financiële problemen leiden ertoe dat je je op niets anders meer kunt concentreren (tunnelvisie, best lastig als je werk te doen hebt bijvoorbeeld) en tegelijkertijd leidt die hyperfocus niet tot een structurele, lange termijn oplossing voor de problemen. Beren op de weg. Je staat erbij en kijkt ernaar, en helaas; ze smeren geen broodjes voor je, hoezeer je ook hoopt op een wonder…

De IJsbeer terug naar de Noordpool

De gevolgen voor de werkgever? Verhoogde (administratieve) kosten voor de verwerking van loonbeslagen, voorschotten en leningen. Verhoogd kortdurend ziekteverzuim (gemiddeld 9 extra dagen per jaar!) en zelfs langdurig ziekteverzuim. Verminderde prestaties van die medewerkers (naar schatting 20%). Fraude. Diefstal. Integriteitsvraagstukken. Moeten we nog even doorgaan? Uw werknemer doet zijn best, echt!, maar de ijsbeer neemt de hele tunnel in beslag, en in die tunnel is er helaas maar weinig ruimte voor u, of welk ander levensgebied dan ook.
U wilt iets betekenen voor deze werknemers? Vanuit goed werkgeverschap, als onderdeel van uw vitaliteitsprogramma, begeleiding bij re-integratie en/of omdat u er zelf een direct belang bij hebt? Help uw medewerker de ijsberen terug naar de Noordpool te sturen en het licht aan het einde van de tunnel te gaan zien! (Laten) uitzoeken hoe de ijsberen eigenlijk in die tunnel terecht gekomen zijn is stap 1, een plattegrond van de tunnel (laten) maken de volgende. En dan; op pad! Op naar meer bandbreedte, de juiste focus, nieuwe energie en (werk-)plezier. Ik raad u warme kleding aan en een goed kompas, dan komt u er samen wel uit.

Share This